FARE İLAÇLAMA

      Bütün fareler arasında insanın yaşadığı yerlere en çok sokulan tür olan ev faresi, Avrasya'dan dünyanın hemen her yanına insanlar aracılığıyla taşınarak dağılmıştır. Evlerde barınıp yiyecek arayan bu tür, her çeşit yiyeceği, hatta sabun, macun, tutkal gibi

Trakya İlaç & İlaçlama

maddeleri bile yiyebilir. Kahverengi ya da boz renkli olan ev faresinin uzunluğu, 10 cm'lik kuyruğuyla birlikte 20 cm'yi bulur. Yavrular doğumdan iki-üç ay gibi kısa bir süre sonra cinsel olgunluğa erişir ve dişiler yaklaşık üç haftalık bir gebelik döneminin ardından 12 kadar yavru doğurabilir. Sıcak ülkelerde ya da ısıtılan ortamlarda ev farelerinin üremesi mevsimlere bağlı değildir.

      Ev faresinin evcil bir formu olan beyaz laboratuvar faresi, tıp deneylerinde çok kullanıldığı gibi ev hayvanı olarak kafeslerde de beslenir(avurdu keseli fare, bandikut faresi, çekirge faresi, çeltik faresi, dikenli fare, fırça kuyruklu fare, hasat faresi, huş faresi, kanguru faresi, ormanfaresi, pamuk faresi, sıçrayan fare, yeleli fare).

Fare ısırığı humması

      Fare ısırığı hastalığı, olarak da bilinir, farelerin taşıdığı iki ayrı bakteri türünden ileri gelen vefarelerin ısırmasıyla insana bulaşan benzer iki hastalığın ortak adıdır. Bu hastalıklar, etkeni Spirillum minus olan sodoku ile etkeni Streptobacillus moniliformis olan streptobasilli humması ya da Haverhill hummasıdır. Bu ikinci hastalık yalnız fare ısırığıyla değil yiyeceklerle de bulaştığından, fare ısırığı humması terimi bazen yalnızca sodoku için kullanılır.

Trakya İlaç & İlaçlama

LAĞIM FARESİ İLAÇLAMA

      Lağım faresi çok pis bir fare türü olup, bulundukları ortama mikrop saçarlar. Lağım faresinin boyu ortalama 25-30cm, ağırlığı ise 500-600 gr arasında olup, diğer fare türlerine göre daha iri yapıdadır. Lağım faresi görünüş olarak küçük gözlü, küçük kulaklı, küt burunlu

ve kaba tüylüdür. Lağım farelerinin renkleri ise çoğunlukla kahverengi ve siyahtır. Kanalizasyonlarda, lağım sularında, çöplüklerde ve binaların bodrum katlarında yaşayan lağım fareleri, diğer fare türleri gibi oldukça elastik bir yapıya sahiptir. Kendi yapılarından daha küçük olan deliklerden bile geçebilirler. Her üremelerinde 9-10 yavru yapan lağım farelerinin yavruları ortalama 4 ayda ergin hale gelir. Lağım faresinin özelliklerinden biriside çok güçlü bir ağız yapısına sahip olmalarıdır. Güçlü ağız yapıları ile çok sert maddeleri bile kemirebilen lağım fareleri, yiyecek bulmak amacı ile ev içlerine girerler. Fakat evlerde beslenebilecekleri bir madde bulamazlarsa, uyku halinde bulunan insanları el ve ayak parmaklarından kemirirler. Lağım faresinin insanları ısırması sonucu, birçok tehlikeli hastalığı insanlara bulaştırırlar. Bu nedenle lağım fareleri ile mücadele etmek gerekir. Yapılan olan mücadele bireysel ve ilkel yöntemlerle değil, işinde profesyonel çalışan ve ziraat mühendisleri tarafından özel olarak hazırlanan etkili fare ilaçlarını kullanan ilaçlama şirketlerine ulaşılmalıdır. Trakya İlaç & İlaçlama servisimiz sizlere lağım faresi ilaçlama ve her türlü fare ilaçlama konularında hizmet vermektedir. 


ÇATI FARESİ

       Çatı faresi adından da anlaşılacağı gibi, genellikle binaların çatı ve tavan aralarında yaşayan bir fare türüdür. Çatı faresinin boyu 25–30 cm arası olup, ağırlıkları ise 250–300 gr arasındadır. Çatı fareleri yapı olarak, büyük kulaklı, uzun kuyruklu, sivri burunlu olup ,

Trakya İlaç & İlaçlama

renkleri ise genelde siyah ve kahverengi olur. Çok güçlü tırnak yapısına sahip olan, çatı fareleri bu özelliği ile rahatlıkla duvarlara ve binaların çatılarına tırmanır. Çatı fareleri evlere, binaların çatı ve tavan boşluklarından girerek, ev içlerinde yiyecek arar. Birçok fare türünün yaptığı gibi, çatı fareleri de eğer ev içlerinde yiyecek bulamaz ise, uyku halinde olan insanların el ve ayak parmakları ile kulaklarını kemirebilir. Aynı zamanda yiyecek dolapları ve kiler gibi yiyeceklerin depolandığı yerlerdeki gıda maddelerini kemirerek, bu yolla insanlar da ayrıca hastalık bulaştırabilirler. 

    Çatı fareleri
 her üremede 8–10 yavru yapar ve 1 senede 6–7 kere ürerler. Diğer fare türlerigibi vücut yapıları elastik olan çatı fareleri, kendi ebatlarından daha küçük deliklerden bile rahatlıkla geçebilirler. Çatı farelerinden kurtulmak için kapan kurmak gibi ilkel yöntemlerden bir sonuç alınamaz. Farelerden kurtulmak için ilaçlama şirketlerinden destek almak gerekir.Trakya İlaç & İlaçlama şirketimiz yasal çalışan, profesyonel bir ilaçlama şirketi olup, sizleri çatı farelerinden kurtaracaktır. Çatı faresi ilaçlamasında kullandığımız ilaçlar özel olarak ziraat mühendislerimiz tarafından hazırlanır ve çok etkili ilaçlardır.